July 3 – Arriving at Paris Fashion Week « Sveva Alviti Daily