(Video) Sveva ALVITI @ Paris 4 July 2018 Fashion Week show Elie Saab / Juillet « Sveva Alviti Daily